Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μαρία Π.Μ. πρεσβυτέρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μαρία Π.Μ. πρεσβυτέρα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Στὸν Ἅγιο Παΐσιο


Στὸν Ἅγιο Παΐσιο

Μιὰ φορὰ σὲ συνάντησα
καμμιὰ δὲν σὲ ξεχνάω
μὲ τὸν σταυρό σου φυλαχτὸ
στὴ ζήση προχωράω.

Θυμᾶμαι τὸ σκουφάκι σου
καὶ τὴν ταπείνωσή σου
τὸ ἅγιο τὸ βλέμμα σου
μὰ καὶ τὴν προσευχή σου.
 
Τὶς νουθεσίες τὶς σοφὲς
μὲ τοῦ Χριστοῦ ἀγάπη
ἐγκάρδιές σου οἱ εὐχὲς
θεράπευες τὰ πάθη
καὶ γιάτρευες μὲ τὴν εὐχή
ψυχὴ καὶ νόσων σῶμα·
πόσες χιλιάδες σ᾿ ἀγαποῦν
καὶ προσκυνοῦν τὸ χῶμα
ἐκεῖ στὸ ἅγιο σκήνωμα
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς σου;
 
Ὢ Ἅγιε μας Παΐσιε
παρακαλῶ θυμίσου
κι ἐμᾶς ποὺ σ᾿ ἀγαπήσαμε
νὰ εἴμαστε μαζί σου
κάποτε στὸν Παράδεισο
ποὺ εὐφραίνεται ἡ ψυχή σου!

Μαρία Π.Μ. πρεσβυτέρα
                                                                 22.9.2015

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Καλά Χριστούγεννα ἀδελφοί


Καλὰ Χριστούγεννα ἀδελφοί

Καλὰ Χριστούγεννα ἀδελφοί, 
στὴ φάτνη τῆς καρδιᾶς μας 
κι ὁ Παντοδύναμος Θεὸς 
ἄς βρίσκεται κοντά μας.

Ὅλα τὰ ὅμορφα τῆς γῆς 
γιὰ ὅλους τὰ ἔχει πλάσει, 
μὰ κι ὅλα τὰ τοῦ οὐρανοῦ  
δοξάζουνε τὸν Πλάστη.

Αὐτὸς εἶναι ὁ Ποιητὴς 
ὁ μέγιστος τῶν πάντων,
Δημιουργός, Πανάγαθος,
ὁρατῶν καὶ ἀοράτων.  

Ἡ μέγιστη ἀγάπη Του 
ὅλους μᾶς ἀγκαλιάζει,
τὶς ἁμαρτίες συγχωρεῖ 
καὶ δὲν καταδικάζει.

Ἕναν Παράδεισο τρυφῆς 
προσφέρει στὰ παιδιά Του,
ἀρκεῖ ν᾿ ἀκολουθήσουμε 
τὰ ἅγια βήματά Του!

Καλὰ Χριστούγεννα ἀδελφοί,
κι ἄς μᾶς μεταμορφώσει,
θεάρεστοι νὰ γίνουμε 
μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ γνώση!

Μαρία Π.Μ. πρεσβυτέρα