Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αλέξανδρος Κατακουζηνὸς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αλέξανδρος Κατακουζηνὸς. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Ἡ ὡραιότης τῆς φύσεως - Ἀλ. Κατακουζηνὸς


Ἡ ὡραιότης τῆς φύσεως 

Ὁ Πλάστης μὲ σοφίαν, 
ὁ Πλάστης μὲ στοργήν, 
ὡραίαν, θαυμασίαν
ἐποίησε τὴν γῆν.

Καὶ τὶς νὰ μὴ θαυμάσῃ
θάλασσας, ποταμούς, 
λειμῶνας, λίμνας, δάση, 
κοιλάδας καὶ δρυμούς; 

Τὰς ἄκρας τῶν ὀρέων
κοσμεῖ χιὼν λευκή·
τῶν δένδρων, τῶν ἀνθέων, 
ἡ ὄψις θελκτική. 

Ἀνατολὴ καὶ δύσις, 
ἀστέρες εὐλαμπεῖς, 
εἰκὼν λαμπρὰ ἐπίσης 
καὶ μεγαλοπρεπής.
Ἀλέξανδρος Κατακουζηνὸς

Πηγή: Ποιήματα καὶ ἄσματα, «Ὁ Σωτήρ», σελ. 33.
Πηγή φωτογραφίας: διαδίκτυο.