Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Ἀεράκης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Ἀεράκης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Μυροφόρες - π. Νικόδημος Ἀεράκης

Μυροφόρες 

Σκοτάδι στή φύσι
καί φῶς στίς καρδιές·
Ἀνέσπερος Ἥλιος ὑπάρχει γι' αὐτές
πού ἄδυτα ἔδυσε καί λάμπει
ΑΙΩΝΙΑ!

Ὁ φόβος πλανιέται
στούς ἄλλους, μ' αὐτές 
ἀτρόμητα τρέχουν στό μνῆμα θερμές 
ἀπ' ἀγάπη βαθειά, ἀληθινή καί αἰώνια 
ΟΥΡΑΝΙΑ!

Δειλία παντοῦ
καί κεῖνες μέ θάρρος
τά μύρα ποθοῦν νά προσφέρουν 
καρδιᾶς ἀπόσταγμα θεοδώρητο
στόν ΠΛΑΣΤΗ τους!

Φρουροί πληρωμένοι 
ἐλεύθερες φτάνουν σιμά σας 
ψυχές πυρωμένες μέ πόθο θυσίας
π' ἀψηφοῦν τοῦ κόσμου τήν ἀνώφελη δύναμι 
οἱ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ!

Ἀνέστη ἀκοῦνε!
«Οὐκ ἔστιν ὧδε» τό μήνυμα 
τ' ἀγγελικό σ' αὐτές προσφέρεται!
Τόν Ἀναστάντα βλέπουν καί δῶρο παίρνουν
τό ΧΑΙΡΕΤΕ!

Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Ἀεράκης 

 Ἱεροκήρυκας 

Πηγή: Ἄνθη Ψυχῆς, Ἀρχιμανδρίτου Νικοδήμου Ἀεράκη, σελ. 100. 

&

mariapmp.blogspot.gr

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Σταυρός - π. Νικόδημος Ἀεράκης


 
 


Σ ωτηρίας ὄργανον 

Τ ρόπαιον νίκης 

Α φεσις ἁμαρτιῶν

Υ ψος ταπεινώσεως 

Ρ ώσεως πηγή

Ο ὐρανοῦ πύλη

Σ ημεῖον Θεανθρώπου. 

Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Ἀεράκης 

Πηγή: Ἄνθη ψυχῆς, Ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀεράκη, σελ. 74.

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Κομβοσχοίνιον - π. Νικόδημος Ἀεράκης

Κυρίου ἐπίκλησις 

Οὐρανοῦ ἐκζήτησις 

Μοναχοῦ ἀνάπαυσις 

Βίου ἐπανόρθωσις 

Οσίων καταξίωσις 

Σταυροῦ ἀγαλλίασις 

Χριστοῦ συνάντησις 

Ορατῶν ἄρνησις 

Ικεσίας ἄσκησις 

Νοός κάθαρσις 

Ιάσεως ἐπίτευξης

Οὐρανίων ἀπόλαυσις

Νήψεως κατόρθωσις 

Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Ἀεράκης 

Πηγή: Ἄνθη ψυχῆς, Ἀρχιμ. Νικοδήμου Γ. Ἀεράκη, Ἱεροκήρυκος, σελ. 104. 

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Ἐξομολόγησις - π. Νικόδημος Ἀεράκης


Ελευθερία ψυχῆς 
Ξεσμός ἁμαρτίας 
Ομολογία σφαλμάτων 
Μετανοίας ἀπόδειξις 
Οὐρανοῦ εὐλογία 
Λείανσις χαρακτῆρος
Ολοκλήρωσις ταπεινώσεως 
Γαλήνευσις ψυχῆς 
Ηδύτητος ἀπαρχή 
Σωτηρίας πρόξενος 
Ιλασμός ἁμαρτωλοῦ
Συμφιλίωσις οὐράνιος 

Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Ἀεράκης 

Πηγή: Ἄνθη ψυχῆς, Ἀρχιμ. Νικοδήμου Γ. Ἀεράκη, Ἱεροκήρυκος, σελ. 30. 

 

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Συγγνώμη - π. Νικόδημος Ἀεράκης

ΣΥΓΓΝΩΜΗ

Τ' ἄχραντα χείλη 
συγγνώμη χάρισαν στό πλάσμα!
Τά σταυρωμένα χέρια
μ' ἀγάπη ἀγκάλιασαν
κεῖνον πού φώναξε τό «σταυρωθήτω»!
Ὁ Σταυρωμένος
διψᾶ ἀδιακοπα καί θέλει
ψυχές αἰχμάλωτες νά λευτερώσει
ἀχάριστο λαό κι' ἀγνώμονα νά σώσει 
παράδεισο χαρᾶς νά δώσει!
Τρέχει τό αἷμα 
μές στούς αἰῶνες λυτρωτικά
κρουνός ζωῆς ἀπ' τήν πλευρά
γι' αὐτούς πού πίστεψαν
στό ΛΥΤΡΩΤΗ
καί πόθησαν νοσταλγικά 
τή θεϊκή εἰρήνη 
μές στήν καρδιά!
Στό Γολγοθᾶ Του
μ' ἀγάπη χάρισε
στό κάθε πλάσμα Του 
ΘΕΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ!

Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Ἀεράκης

Πηγή: Ἄνθη Ψυχῆς, Ἀρχιμανδρίτου Νικόδημου Γ. Ἀεράκη Ἱεροκήρυκος, σελ. 91.