Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

ΚΖ'. - Μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορείτης


ΚΖ'.

Φῶς τοῖς ἐν σκότει 
καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις 
τοῖς δῆθεν ζῶσι
ἑν ἀγνοίᾳ 
παιδείᾳ καὶ νουθεσία Κυρίου
συχνάκις ἐν πονηρίᾳ
αἰφνιδίως ἐν γῇ ἀνύδρῳ
καὶ κραταιὰ ἡ ἀγάπη
ὡς ἐαρινὴ ὀπτασία
ἐν τῷ Ἅδῃ οὐκ ἔστι μετάνοια
νῦν πάντα πεπλήρωται φωτὸς
οὐρανὸς καὶ τὰ καταχθόνια
ἑορταζέτω ἡ πᾶσα φύσις 
ὅτι ἔρχεται Χριστὸς
ἡ Ζωὴ 
ἡ Ἀλήθεια 
τὸ Φῶς. 

Μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορείτης 

1.5.2003

Πηγή: Ἀθωνικό Ψαλτήρι, Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου, «Ἁρμός», σελ. 33.

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Καρούλια - π. Μωϋσῆς ἉγιορείτηςΚαρούλια 

Ἕνα φῶς ἔρχεται σὰν πετεινὸ

μιὰ φωνὴ σ' ἕνα ἀτέλειωτο δάσος,

ἕνας κόσμος χάνεται κι ἔρχεται

ἄγνωστος, νοσταλγικός, ὡραῖος,

κάτι λάμπει στή νύχτα, 

θά θαφτεῖ κι αὐτὴ στὸ χῶμα

νὰ φυτρώσει, ν' ἀνθίσει

Πάσχα. 

Μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης

Πηγή: Ἀθωνικά Ποιήματα, Μωϋσέως Μοναχοῦ Ἁγιορείτου, «Ἁρμός», σελ. 89.

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Ὁ Ἁγιορείτης - π. Μωυσῆς Ἁγιορείτης


Ὁ Ἁγιορείτης 

Γνώρισα ἕναν ποὺ δὲν ἤξερε νὰ ξεκουράζεται
ὅπως συνηθίζουμε 
ποὺ ἤθελε νὰ κουράζεται 
ὅπως δὲν συνηθίζουμε 
ποὺ δὲν ἤθελε ν' ἀφήνει πίσω του ἴχνη 
νἄχει ἡ κουβέντα του ψεγάδια
ἡ θύρα του κλειδί. 
Μποροῦσε νὰ τοὺς βλεπει ὅλους μ' ἴδιο μάτι
νὰ μένει πάντοτε νηφάλιος
νὰ μὴ φοβᾶται τὴν ἀποτυχία
νὰ μὴ φοβᾶται τίποτε. 
Ἦταν ἕνας ἄσημος Ἁγιορείτης.

Μοναχὸς Μωϋσῆς Ἁγιορείτης

Πηγή: Ἀθωνικά Ποιήματα, Μωϋσέως Μοναχοῦ Ἁγιορείτου, Ἁρμός, σελ. 70.