Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Π.Μ. Σωτῆρχος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Π.Μ. Σωτῆρχος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Ὁλοκάρπωμα - Π.Μ. Σωτῆρχος


Ὁλοκάρπωμα 

Φλέγεται ἡ βάτος καί κυοφορεῖ
τό ἀόρατο φῶς τῆς μεταμορφώσεως
ἀπό τό δικό Σου χέρι τῆς ἀγάπης. 

Κατέθεσα τά «Σά ἐκ τῶν Σῶν», 
ἀφοῦ τίποτα δικό μου δέν ἔχω, 
θυσία μυστική τῆς ἀγάπης.

Αὐτό πού εἶδα μέ κράτησε
καί σάν ἄστρο μέ ὁδηγεῖ 
πάντα στή φάτνη τῆς ἀγάπης.

Π. Μ. Σωτῆρχος

Πηγή: Νεοελληνική Χριστιανική Λογοτεχνία, Ἰωάννη Ἀ. Νικολαΐδη, «Ο.Χ.Α. Ἀπολύτρωσις», σελ. 155.  

&

mariapmp.blogspot.gr

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Πῶς ἀνεβαίνεις - Π.Μ. Σωτῆρχος


Πῶς ἀνεβαίνεις 

Μέ κομμένα τά χέρια
πῶς νά γράψω τό ποίημα; 
Καί ὁ Ἄρχοντας ἀποκρίθηκε:
-Τό ποίημα γράφεται μέ τήν καρδιά. 
Γονατισμένος καί στενάζοντας ξεναρώτησα:
- Μέ τυφλωμένο τό μυαλό
πῶς νά σέ ἀντικρύσω, Κύριε; 
- Τόν Θεόν τόν ἀντικρύζει ἡ ψυχή. 
Μέ τσακισμένη τήν ὕπαρξή μου
πῶς νά ὑψωθῶ σέ Σένα, Ὑπεράγιε; 
- Πεθαίνοντας μέσα στόν κόσμον
ἀνεβαίνεις εὔκολα στήν αἰωνιότητα!

Π.Μ. Σωτήρχος 

Πηγή: Ὁ Ὁσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου, Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Τεῦχος 28, σελ. 174.