Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Πῶς ἀνεβαίνεις - Π.Μ. Σωτῆρχος


Πῶς ἀνεβαίνεις 

Μέ κομμένα τά χέρια
πῶς νά γράψω τό ποίημα; 
Καί ὁ Ἄρχοντας ἀποκρίθηκε:
-Τό ποίημα γράφεται μέ τήν καρδιά. 
Γονατισμένος καί στενάζοντας ξεναρώτησα:
- Μέ τυφλωμένο τό μυαλό
πῶς νά σέ ἀντικρύσω, Κύριε; 
- Τόν Θεόν τόν ἀντικρύζει ἡ ψυχή. 
Μέ τσακισμένη τήν ὕπαρξή μου
πῶς νά ὑψωθῶ σέ Σένα, Ὑπεράγιε; 
- Πεθαίνοντας μέσα στόν κόσμον
ἀνεβαίνεις εὔκολα στήν αἰωνιότητα!

Π.Μ. Σωτήρχος 

Πηγή: Ὁ Ὁσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου, Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Τεῦχος 28, σελ. 174.

Δεν υπάρχουν σχόλια: