Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Ἡ Ἐκκλησία - π. Μάξιμος Καραβᾶς


Ἡ Ἐκκλησία 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά, τὸ λέγ' ὁ Κύριος μας
στὸ Θεῖον Εὐαγγέλιον ποὺ εἶν' ὁ ὁδηγός μας. 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιά, τὸ λέμε στὸ «Πιστεύω»,
τὸ σύμβολο τῆς πίστεως κι ἐγὼ αὐτὸ πρεσβεύω, 

σὰν Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος, εἰς μίαν Ἐκκλησίαν, 
Ἁγίαν, Ἀποστολικὴν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Ὁ Πάπας καὶ ὁ Λούθηρος, δὲν εἶναι Ἐκκλησία
μόνοι τους ἀπεκόπησαν ἀπ' τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Εἶναι παρασυναγωγὲς τῶν πονηρευομένων· 
δὲν ἔχουν Πνεῦμα Ἅγιον μὰ πνεῦμα μπερδεμένον. 

Γιὰ τοῦτο πρέπει καὶ ἐμεῖς, ἂν θέμε νὰ σωθοῦμε, 
σὰν τότε εἰς τὴν Κιβωτὸ, μέσα σ' αὐτὴ νὰ μποῦμε. 

Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς
Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου

20-10-1996 

Πηγή: Ὕμνοι καὶ Ποιήματα, Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς, σελ. 53.

Δεν υπάρχουν σχόλια: