Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Στήν θύελλα - Αἰκατερίνα Μοναχή


Στήν θύελλα 

Στή θύελλα ἐγείρεσαι
μέ πληρότητα. 
Γεμάτος γνώση 
ἀπό τό φέγγος τῆς ἀστραπῆς, 
τόν ἦχο τῆς βροντῆς, 
τή λαίλαπα τῶν ὑδάτων.

Δέν φοβᾶσαι τά σκοτάδια, 
τίς κραυγές τῶν λύκων, 
τίς σκιές τῶν κλαδιῶν.

Ἅπτεσαι τοῦ Αἰωνίου. 

Αἰκατερίνα Μοναχή 

Πηγή: Μικρά Στιχηρά (ποιήματα), Αἰκατερῖνα Μοναχή, «Π. Κυριακίδη», σελ. 43.

Δεν υπάρχουν σχόλια: