Ἄνθρωπος: ἄνω θρώσκω, τὰ ἄνω ζητῶ, ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας!

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Εἰς τήν σεπτήν εἰκόνα τῆς Παναγίας - Ἱερεύς Βασίλειος Μπάμιας


Εἰς τήν σεπτήν εἰκόνα τῆς Παναγίας 

Βασίλισσα τοῦ οὐρανοῦ, ἔχεις μεγάλη χάρι
ἔχομε τήν εἰκόνα σου, στολίδι καί καμάρι. 

Μέ τόν Χριστόν στήν ἀγκαλιά, ὡς ρόδον μυροβόλον, 
πού σκόρπισε τήν εὐωδιά καί φῶς στόν κόσμον ὅλον. 

Συχνά τήν ἀσπαζόμεθα καί τήν σιγομιλοῦμε,
Σύ ἀοράτως Δέσποινα ἀκούεις, ὅ,τι κι ἄν ποῦμε
καί μᾶς χαρίζεις ἀγαθή, τά ὅσα σέ ζητοῦμε. 

Καί εἰς τήν ἄλλην μας ζωή Παρθένε σάν διαβοῦμε, 
στό φοβερόν Κριτήριον, πού μέλλει νά κριθοῦμε, 
συνήγορον καί βοηθόν, προστάτιν νά σ' εὑροῦμε.
Παπα-Βασίλης
Μόρια - Μυτιλήνης

Πηγή: Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου, «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Τεῦχος 19, σελ. 279.

Δεν υπάρχουν σχόλια: